De grote verbouwing

startte november 2011

foto van voor de verbouwing

Fantastische
inzet

Architect Paul Breddels uit Nieuwe Niedorp maakte een prachtig ontwerp, waarna de bouw kon beginnen. Op 7 april 2012 werd de eerste paal geslagen. Dankzij de fantastische inzet van vakmensen en vrijwilligers uit de omgeving, werd De Roode Eenhoorn binnen een jaar omgetoverd tot een uniek woonzorghuis.

Tekening gemaakt door Architektenbureau Breddels

Foto Galerij

Totstandkoming

Mei – oktober 2010:
Presentatie voorontwerp aan College en Raad
Presentatie voorontwerp aan omwonenden
Presentatie voorontwerp aan geïnteresseerden
Principebesluit gemeente medewerking

Oktober 2010:
Start procedure wijziging bestemmingsplan 
Start procedure bouwaanvraag
Aanvraag monumentenvergunning

Oktober 2010 – november 2011:
Voorbereiding bouw
Regelen definitieve financiering

November 2011 – november 2012:
Sloop en daaropvolgend bouw
Regelen beheerdersechtpaar en bewoners
Regelen benodigde zorg

Januari/Februari 2013:
Ingebruikname