Over ons

Bestuur en Stichting

BESTUUR van de rode eenhoorn

Bestuur
Stichting

De Roode Eenhoorn is in 2010 opgericht door drie bevriende echtparen uit Nieuwe Niedorp:

Margriet en Flip Julius (de ouders van Lot)
Joke en Theo Broersen
Yvonne en Ruud Wiedijk

Samen vormen zij het bestuur van stichting De Roode Eenhoorn.

Missie en Visie van Stichting ZorgSaam

De Roode Eenhoorn hanteert de volgende missie en visie als leidraad:

1

Stichting ZorgSaam is een kleinschalige woonvorm voor
mensen met een lichamelijke en/of licht verstandelijke
beperking, met het oog op eigen familie/netwerk het liefst
afkomstig uit de omgeving van Nieuwe Niedorp.

2

De omgang met en het verzorgen van de bewoners
is gebaseerd op het centraal stellen van de bewoner met
zijn/haar eigen identiteit, levensloop en levens-
beschouwing. De zorg wordt aangepast aan de zorgvraag van de bewoner. Wij stimuleren de zelfredzaamheid van
de bewoner en bieden ondersteuning bij het zelfstandig
wonen. Zijn/haar familie/netwerk wordt hierbij zoveel
als mogelijk betrokken.

3

Respect, vertrouwen en een directe transparante
communicatie zijn van wezenlijk belang.

De organisatie heeft korte lijnen met een actief en
betrokken bestuur en streeft naar zorg op maat.
Waar eigen expertise tekortschiet wordt externe
deskundigheid ingehuurd.


4

De bewoners hebben een eigen appartement. Een
belangrijk aspect is de gezamenlijkheid. Er is een voorhuis
waar gegeten wordt en waar activiteiten plaatsvinden.
Een combinatie van privacy, rust, gezelligheid en warmte.

Bewoners participeren zoveel mogelijk in (de
woonomgeving van) hun woonvorm en dragen naar
vermogen hun steentje hieraan bij. In het voorhuis is
ook plaats voor horeca-activiteiten. Hierdoor ontstaat
een open woonvorm waardoor bewoners onderdeel zijn
van de maatschappij en vice versa.

Foto Galerij