Stichting ZorgSaam

Inleiding

Het zorgdeel van De Roode Eenhoorn is ondergebracht in Stichting ZorgSaam. De zorg wordt betaald uit het Persoons Gebonden Budget (PGB) van de bewoners. Bij ZorgSaam werken zestien professionele zorgmedewerkers.

medewerkers
De Roode Eenhoorn - Zorgmedewerkers Stichting ZorgSaam

Visie


De visie van de Stichting ZorgSaam is erop gericht de bewoners een zo normaal mogelijk leven te laten leiden. Hulp wordt geboden daar waar de onmogelijkheden van de bewoner beginnen.

Zorg is geen doel op zich, maar het middel om de bewoners een volwaardig onderdeel van de maatschappij te laten zijn. De bewoners zijn volledig geïntegreerd in en dragen hun steentje bij aan hun directe woonomgeving.

Doelstelling
Het bieden van gerichte zorg en begeleiding aan mensen met een lichamelijke en/of licht-verstandelijke beperking door het scheppen van een gunstig  leef- en begeleidingsklimaat in een gezellige, ongedwongen sfeer.